Podręczniki dla I, II i III klasy gimnazjum

PLANETA ZIEMIA - AMERYKA, AFRYKA, AUSTRALIA

autorzy: Wiesława Gierańczyk, Arkadiusz Stańczyk, Edward Świtalski

Planeta Ziemia - Książka

Podręcznik geografii dla I klasy gimnazjum.

Podręcznik zawiera charakterystykę Ziemi jako części wszechświata, Ziemi jako środowisko życia, jej historię i obraz współczesny Ziemi, jako planety ludzi , charakterystyka kontynentów Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, Afryki, Australii.

Numer dopuszczenia MEN - 247/00
Format B5, 176 stron,
druk kolorowy, okładka lakierowana

cena detaliczna 20 zł


PLANETA ZIEMIA - AMERYKA, AFRYKA, AUSTRALIA

autorzy: Edward Świtalski, Przemysław Świtalski, Bożena Wysota

Planeta Ziemia - Ćwiczenia

zestaw zadań dla I klasy gimnazjum.

Ćwiczenia zamieszczone w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w podręczniku dla I klasy gimnazjum autorów: Wiesławy Gierańczyk, Arkadiusza Stańczyka oraz Edwarda Świtalskiego i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu wiadomości o planecie Ziemi i kontynentach, obu Amerykach, Afryce, Australii.

Format B5, 112 stron,
druk dwukolorowy.

cena detaliczna 14 zł


AZJA i EUROPA

autor: Dariusz Sokołowski

Azja i Europa - Książka

Podręcznik geografii dla II klasy gimnazjum.

Podręcznik zawiera geograficzną charakterystykę kontynentu azjatyckiego oraz opis wybranych krajów takich jak: Chiny, Japonia, Indie, Indonezja, Turcja, Izrael; geograficzna charakterystyka kontynentu europejskiego oraz opis wybranych krajów takich jak: Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy, kraje skandynawskie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, była Jugosławia; także charakterystyka współczesnych konfliktów ekologicznych i społecznych.

Numer dopuszczenia MEN - 248/00
Format B5, 168 stron,
druk kolorowy

cena detaliczna 20 zł


AZJA i EUROPA

autorzy: Ewa Czerwińska, Edward Świtalski

Azja i Europa - Ćwiczenia

zestaw zadań dla II klasy gimnazjum.

Ćwiczenia zamieszczone w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w podręczniku dla II klasy gimnazjum autora Dariusza Sokołowskiego i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu wiadomości o kontynencie azjatyckim i europejskim.

Format B5, 88 stron,
druk dwukolorowy.

cena detaliczna 14 zł


POLSKA

autorzy: Mieczysław Kluba, Edward Świtalski, Przemysław Świtalski

Polska 3

Podręcznik geografii dla III klasy gimnazjum.

Podręcznik zawiera treści dotyczące środowiska geograficznego Polski na  tle Europy, ogólną charakterystykę przynależności do organizacji międzynarodowych, zagadnienia ludnościowe, charakterystykę poszczególnych regionów; pozwala zdobyć pełną świadomość wartości własnego kraju, regionu miejscowości oraz ich dziedzictwa kulturowego. Każdemu tematowi odpowiada grupa zadań w zestawie, między innymi pytania dotyczące miejsca zamieszkania ucznia.


Numer dopuszczenia ISBN 83-86781-89-0
Format B5, 188 stron,
druk kolorowy, okładka lakierowana.

cena detaliczna 20 zł


POLSKA

autorzy: Danuta, Edward i Przemysław Świtalscy

Polska 3

Zestaw zanań dla gimnazjum.

Zestaw zadań zawiera treści dotyczące środowiska geograficznego Polski na  tle Europy, ogólną charakterystykę przynależności do organizacji międzynarodowych, zagadnienia ludnościowe, charakterystykę poszczególnych regionów; pozwala zdobyć pełną świadomość wartości własnego kraju, regionu miejscowości oraz ich dziedzictwa kulturowego. Każda grupa zadań w zeszycie odpowiada tematom w książce.


Format B5, 132 strony,
druk dwukolorowy, okładka lakierowana.

cena detaliczna 14 zł