ALBUM GEOGRAFICZNY - GRENLANDIA

autor: Zdzisław Preisner

Albumy geograficzne

Album geograficzny zawierający charakterystykę Grenlandii, wyspy arktycznej, osadnictwa, gospodarki, turystyki, historii badań wyspy, geologii, rzeźby terenu, klimatu, flory, fauny, lądolodu grenlandzkiego.

Format A4, 168 stron,
okładka kartonowa, druk kolorowy,
230 barwnych fotografii.

cena detaliczna 35 zł*


 

*Do podanej ceny dolicza się koszty wysyłki. Zamówienia pozycji z tej strony powyżej 100 zł - wysyłka gratis.

PRZEŹROCZA I ZDJĘCIA

autor: Zdzisław Preisner

PRZEŹROCZA I ZDJĘCIA

Przeźrocza oraz zdjęcia z wszystkich kontynentów.
Tematy: krajobrazy, roślinność, zwierzęta ciekawe zjawiska przyrodnicze, osadnictwo, gospodarka, człowiek. Tematycznie dostosowane do tematów lekcji w podręczniku E. Świtalskiego pt. "Podstawy geografii fizycznej z elementami geologii".

  1. Wody Ziemi. Ich działalność rzeźbotwórcza ( 50 przeźroczy).

  2. Lądolody i lodowce. Formy egzaracji i akumulacji lodowcowej (36 przeźroczy).

  3. Procesy endogeniczne. Typy skał, ruchy górotwórcze, wulkanizm (36 przeźroczy).

  4. Procesy egzogeniczne. Wietrzenie, działalność wiatru, pustynie, procesy krasowe (36 przeźroczy).

  5. Formy terenu na kontynentach. Góry, wyżyny, niziny (24 przeźrocza).

  6. Formacje roślinne na ziemi. (24 przeźrocza).