Podręczniki dla szkół ponadpodstawowych

PROGRAM NAUCZANIA GEOGRAFII

autor: Edward Świtalski, Arkadiusz Stańczyk

Program Nauczania Geografii

Program nauczania geografii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym uzupełnione o kształcenie w zakresie rozszerzonym autorstwa Edwarda Świtalskiego, Arkadiusza Stańczyka przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, recenzowany przez dr Iwonę Piotrowaską, mgr. Andrzeja Kasprzyka i mgr. Joannę Szymańską.

Numer dopuszczenia: DKOS-4015-49/02
Format A5, 43 strony,
Druk jednokolorowy.

PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ 1

autor: Edward Świtalski, Zdzisław Preisner, Arkadiusz Stańczyk

Podstawy geografii fizycznej 1

Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Podręcznik otrzymał 4 pozytywne recenzje i jest zatwierdzony przez MENiS.

Numer dopuszczenia: 193/02
Format B5, 192 strony,
Druk kolorowy, papier kredowany, okładka foliowana.

Spis treści oraz przykłady stron (kliknij aby powiększyć):

                   
                   

Egzemplarz sygnalny wraz z programem wysyłamy na zyczenie.

cena detaliczna 20 zł

PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ 1

Autor: Przemysław Świtalski

Podstawy geografii fizycznej 1 - zestaw zadań

Zestaw zadań dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Ćwiczenia zawarte w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w wyżej wymienionym podręczniku i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu geografii fizycznej.

Format B5, 120 stron,
Druk jednokolorowy, okładka foliowana.

cena detaliczna 14 zł

PORADNIK METODYCZNY 1

Autor: Edward Świtalski

Podstawy geografii fizycznej 1 - zestaw zadań

Poradnik metodyczny do nauczania geografii w klasie I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz technikum.

Niniejsze opracowanie należy traktować jako książkę pomocniczą przeznaczoną dla nauczycieli uczących w klasach pierwszychc liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Opracowanie to ma pełnic role wskazówek metodycznych, w których starano się zaprezentować koncepcję metodyczną dostosowaną do podręcznika: E. Świtalski, Z. Preisner, A. Stańczyk "Podstawy geografii fizycznej" - nr dopuszczenia 193/02 oraz zeszytu zadań pod takim samym tytułem autorstwa Przemysława Świtalskiego. Celem opracowania jest także pokazanie na przykładach możliwości wykorzystania tych środków dydaktycznych w procesie kształcenia.

Format B5, 156 stron,
Druk jednokolorowy, okładka foliowana.

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŚWIATA 2 - Książka

Autor: Wiesław Maik, Maria Przybecka-Maik

Geografia Społeczno-Gospodarcza Świata 2 - Książka

Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Podrecznik opracowano na podstawie programu nauczania geografii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym, uzupełnione o kształcenie w zakresie rozszerzonym liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, recenzowany przez dr Iwonę Piotrowską, mgr. Andrzeja Kasprzyka i mgr Joannę Szymańską.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kszatałcenia ogólnego i nauczania geografii (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) na poziomie II klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, na podstawie recenzji rzeczoznawców:

mgr. Andrzeja Kasprzyka - z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
prof. dr. hab. Jerzego Makowskiego - Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Iwony Piotrowskiej - z rekomendacją Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
mgr. Wacława Wawrzyńska - z rekomendacją Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.
Numer dopuszczenia: 259/03

Format B5, 200 stron,
Druk kolorowy, okładka foliowana.

cena detaliczna 20 zł

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŚWIATA 2 - Ćwiczenia

Autor: Edward i Przemysław Świtalscy

Geografia Społeczno-Gospodarcza Świata 2 - Książka

Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

Ćwiczenia zawarte w zeszycie są ściśle powiązane z tematami zawartymi w wyżej wymienionym podręczniku i służą poszerzeniu i utrwaleniu podstawowej wiedzy z zakresu geografii społeczno-gospodarczej świata.

Format B5, 100 stron,
Druk jednokolorowy, okładka foliowana.

cena detaliczna 14 zł

GEOGRAFIA POLSKI

opracowanie zbiorowe pod red. E. Świtalskiego i Z. Preisnera

Geografia Polski - Książka

Podręcznik dla szkół ponad podstawowych

Podręcznik zawiera podstawowe informacje o Polsce na tle Europy i świata, budowie geologicznej, ukształtowaniu powierzchni, sieci hydrologicznej, glebach, szacie roślinnej, ludności, przemyśle, gospodarce rolnej i leśnej, komunikacji, handlu zagranicznym, ochronie przyrody, turystyce a także przegląd krain geograficznych Polski.

Numer dopuszczenia MEN - 33/98
Format B5, 204 stron,
druk kolorowy, okładka foliowana,
80 fotografii, 77 ryciny.

cena detaliczna 20 zł